Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP? 

3 września, 2023 Kiedy pracodawca obowiązany jest powołać służbę bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy są niezwykle istotnymi aspektami dla każdego pracodawcy. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy i minimalizować ryzyko wypadków, pracodawca musi przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z kluczowych elementów w tym obszarze jest powołanie służby bezpieczeństwa. W niniejszym artykule omówimy, kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP oraz jakie są jej główne zadania.

W naszym artykule:

  • Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP?
  • Służba BHP od ilu pracowników?
  • Kiedy pracodawca może samodzielnie wykonywać zadania służby bezpieczeństwa?
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP w zakładzie pracy? Służba BHP od ilu pracowników?

Art. 237 Kodeksu pracy precyzuje, że pracodawca jest zobowiązany powołać służbę BHP w przypadku zatrudnienia powyżej 100 osób. Oznacza to, że jeśli w zakładzie pracy pracuje 100 lub mniej pracowników, utworzenie służby BHP jest dobrowolne. Niemniej jednak, warto zauważyć, że niepowołanie służby BHP nie grozi żadnymi sankcjami. Inspektor pracy ma jednak prawo nakazać usunięcie ewentualnych naruszeń zasad BHP w określonym terminie.

W przypadku zakładów pracy zatrudniających od 100 do 600 pracowników, w skład służby BHP powinien wchodzić co najmniej jeden wykwalifikowany pracownik na każde 600 osób. Może to być jedno- lub wieloosobowa komórka lub specjalista spoza zakładu pracy –  zewnętrzny pracownik służby bhp zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Kiedy pracodawca może samodzielnie wykonywać zadania służby bezpieczeństwa?

Zgodnie z przepisami, pracodawca może samodzielnie wykonywać zadania służby BHP w pewnych okolicznościach. Jeśli zakład pracy zatrudnia do 10 pracowników lub do 20 pracowników, a prowadzona działalność ma kategorię ryzyka nie wyższą niż trzecią, pracodawcy można powierzyć wykonywanie zadań służby BHP, o ile posiada odpowiednie kwalifikacje.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Pracodawca ma wiele obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba BHP pełni funkcję doradczą i kontrolną, pomagając pracodawcy w spełnianiu tych obowiązków. Oto niektóre z zadań, które należy realizować w ramach służby BHP:

  •  Kontrola stanu BHP

Służba BHP ma obowiązek regularnej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Przeprowadza inspekcje, ocenia ryzyko zawodowe i wskazuje na ewentualne zagrożenia wypadków przy pracy i chorób z nimi związanych. Jeśli zostaną zauważone jakiekolwiek nieprawidłowości, służba BHP występuje o usunięcie zagrożeń wypadkowych.

  • Odsunięcie od pracy pracownika stwarzającego zagrożenie

Jeśli pracownik sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla swojego życia lub zdrowia, służba BHP ma prawo nakazać jego odsunięcie od pracy. To ważne działanie mające na celu minimalizację ryzyka wypadków i utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników.

  • Organizacja działań profilaktycznych

Służba BHP odpowiedzialna jest za organizację działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom zawodowym. Może to obejmować szkolenia pracowników, instruktaże bezpieczeństwa, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych czy też monitorowanie skuteczności działań prewencyjnych.

  • Komisja BHP

Kiedy pracodawca zatrudnia powyżej 250 pracowników, powinien powołać komisję BHP. Komisja ta pełni funkcję doradczą i opiniodawczą w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy. Jej członkowie mają za zadanie monitorować i analizować warunki pracy oraz proponować rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładzie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy są nieodłącznymi elementami funkcjonowania każdego zakładu pracy. Pracodawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących BHP i w razie potrzeby powoływania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP? Przy zatrudnieniu powyżej 100 pracowników, powołanie służby BHP jest obowiązkowe, natomiast w przypadku mniejszej liczby pracowników jest to dobrowolne. Ważne jest, aby służba BHP działała w sposób skuteczny i realizowała swoje zadania kontrolne, doradcze oraz profilaktyczne. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników i minimalizacja ryzyka wypadków.

Redakcja armedia.pl

Witaj w naszej redakcji, gdzie biznes, marketing, rozwój osobisty, zakupy i świat pracy spotykają się, aby inspirować Cię do osiągania sukcesu i rozwoju w każdej sferze Twojego życia zawodowego i osobistego! Jesteśmy miejscem, gdzie praktyczna wiedza, nowatorskie podejścia i inspirujące historie związane z biznesem oraz rozwojem osobistym są na wyciągnięcie ręki.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

drukarki w Poznaniu
odkryj magię filmowania
Stan nietrzeźwości a stan po spożyciu alkoholu

Jesteś zainteresowany reklamą?

Stan nietrzeźwości a stan po spożyciu alkoholu