Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Ochrona osób i mienia w świetle polskiego prawa – najważniejsze informacje

9 września, 2023 ochrona osób i mienia


Ustawa o ochronie osób i mienia ściśle reguluje zakres praw i ograniczeń pracowników ochrony. Zapisy znajdujące się w ustawie określają, kim jest pracownik ochrony z licencją, a także kiedy funkcjonariusz ochrony może użyć środków przymusu bezpośredniego. Polskie prawo określa również stosowanie monitoringu wizyjnego do zabezpieczania obiektów. Poznaj najważniejsze regulacje prawne, które związane są z ochroną osób i mienia.

Ochrona fizyczna osób i mienia

Zabezpieczenie firmy w zakresie ochrony osób i mienia polega często na fizycznej obecności pracowników ochrony. Renomowaną agencję ochrony zajmującą się profesjonalnym zabezpieczeniem osób i mienia, znajdziesz na stronie https://bezpieczenstwo.impel.pl/ochrona-fizyczna/.

Co może pracownik ochrony fizycznej?

Ochrona fizyczna osób i mienia w firmach polega na wykonywaniu zadań na terenie zabezpieczanego obiektu. Ochroniarz może wylegitymować osoby przebywające na terenie obiektu, nakazać opuścić teren osobom nieuprawnionym, a nawet je ujmować i przekazywać w ręce służb porządkowych. W tym zakresie większe możliwości posiada ochroniarz wpisany na listę pracowników kwalifikowanych. Ustawa o ochronie osób i mienia wskazuje, że licencjonowany ochroniarz może używać środków przymusu bezpośredniego, czyli technik obrony i siły fizycznej, pałki, paralizatora, kajdanek, a nawet broni palnej. Tych środków nie można jednak stosować prewencyjnie.

Konwojowanie wartości pieniężnych – wymagania prawne

Jedną z usług ochrony osób i mienia jest konwojowanie gotówki oraz innych wartościowych przedmiotów. Dokumentem, który reguluje tę kwestię, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Według przepisów pojazdy konwojujące wartości pieniężne muszą spełniać określone wymogi techniczne. Zwykle do tego celu używa się samochodów certyfikowanych. Przepisy określają również minimalną wartość gotówki, którą należy konwojować oraz liczbę ochroniarzy koniecznych do zabezpieczenia transportu. Jeżeli przedsiębiorstwo zamierza przewozić kwoty pieniężne przewyższające 0,2-krotność swojej jednostki obliczeniowej (120-krotność przeciętnego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, które ustala Główny Urząd Statystyczny), musi wdrożyć stosowne środki bezpieczeństwa.

Monitoring wizyjny jako zabezpieczenie firmy – ochrona osób i mienia

W niektórych obiektach zachodzi konieczność zainstalowania systemu monitoringu wizyjnego. Zadaniem kamer jest rejestrowanie niepożądanych sytuacji i przekazywanie informacji do centrum alarmowego. Dodatkowo kamery mogą rejestrować zdarzenia, które w razie potrzeby będzie można odtworzyć. Ochrona osób i mienia realizowana za pomocą monitoringu, również podlega przepisom prawa.

Zgodnie z przepisami prawa (Ustawa o ochronie danych osobowych) monitoring wizyjny może być stosowany do ochrony osób i mienia, kontroli produkcji i do zachowania w tajemnicy informacji narażających właściciela biznesu na straty. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami RODO nagranie z kamer może stanowić dane osobowe, jeśli zostanie na nim utrwalony czyjś wizerunek.

Zadaniem administratora danych jest poinformowanie pracowników oraz klientów o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego. Gromadzone nagrania powinny zostać usunięte po upływie 3 miesięcy, jeśli nie są dowodem w toczącym się postępowaniu.

Redakcja armedia.pl

Witaj w naszej redakcji, gdzie biznes, marketing, rozwój osobisty, zakupy i świat pracy spotykają się, aby inspirować Cię do osiągania sukcesu i rozwoju w każdej sferze Twojego życia zawodowego i osobistego! Jesteśmy miejscem, gdzie praktyczna wiedza, nowatorskie podejścia i inspirujące historie związane z biznesem oraz rozwojem osobistym są na wyciągnięcie ręki.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak i gdzie znaleźć dobrą firmę sprzątającą?
Kurs medyczny
procedura rejestracji firmy w Czechach

Jesteś zainteresowany reklamą?

procedura rejestracji firmy w Czechach